21. prosinca 2012. rođendan je Tehničkog muzeja

DOGAĐANJE

datum početka/završetka: 20.12.2012. / 22.12.2012.
vrijeme održavanja: 9-17 sati
organizator: Tehnički muzej
voditelj: Miljenko Paunović

 

Tehnički Muzej slavi svoj 58 rođendan i tim povodom 21. prosinca 2012. posjet našem stalnom postavu biti će besplatan

 

Tehnički muzej osnovan po uzoru na postojeće velike znanstveno-tehničke muzeje u svijetu, kao specijalizirani muzej tehnike.Smješten na magistralnom pravcu sjever jug povezuje stari dio Zagreba na sjeveru sa novim naseljima na jugu preko Save. Zamisao o nastanku zagrebačkog Tehničkog muzeja javlja se krajem 19. stoljeća, a njegova povijest službeno započinje 21. prosinca 1954. odlukom odbora grada Zagreba o osnivanju. Idejni osnivač Tehničkog muzeja bio je sveučilišni profesor dr. Božo Težak, kasnije dugogodišnji predsjednik Savjeta Muzeja. Uz osnovnu muzejsku djelatnost ideja osnivača bila je da Muzej vremenom preraste u znanstveno tehnički centar. Realizator i prvi ravnatelj bio je Predrag Grdenić, dok je likovni postav načinio arhitekt Emil Vičić.

Godine 1959. Muzeju je dodijeljena današnja lokacija na Savskoj cesti 18. koja je usko povezana s nastankom Zagrebačkog velesajma jer je na današnjim prostorima Studentskog centra i Tehničkog muzeja bio Zagrebački zbor. Nakon preseljenja Velesajma na novu lokaciju prostori u Savskoj 18. korišteni su za različite društveno-sportske aktivnosti.

Drveni objekti Tehničkog muzeja u Savskoj 18, (arhitekt Marijan Haberle) građeni 1948. registrirani su kao zaštićeno kulturno dobro.

Osnovna djelatnost Tehničkog muzeja je prikupljanje, zaštita, čuvanje i prezentiranje materijalne i nematerijalne tehničke baštine javnosti.

Prvi odjeli Tehničkog muzeja: Transformacija energije, Prometna sredstva, Geološki odjel s modelom rudnika u naravnoj veličini otvoreni su za javnost 1963. godine, a nakon toga slijede Nafta (1964), Planetarij (1965), demonstracijski kabinet Nikola Tesla (1976), odjel Osnove poljodjelstva (1981), odjel Vatrogastvo (1992), Park skulptura velikana hrvatskog prirodoslovlja i tehnike na otvorenom (započet 1993), Apisarij s oglednim košnicama (1994), soba Zemljomjerstvo-katastarski ured (1994) te Pokretna moć vatre (1999).

Muzejski fundus Muzeja započinje donacijama Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Tehničkog fakulteta, Hrvatskog prirodoslovnog društva i Narodne tehnike, s područja foto i fono tehnike, radiofonije, pogonskih strojeva te različitih tehničkih naprava.

Tehnički muzej uz svoju redovitu aktivnost dao je i daje veliki prinos na području odgojno-obrazovnog rada, po čemu je prepoznat u široj javnosti. Prilagodivši svoje programe i sadržaje nastavnim ostvaruje iznimno kvalitetnu suradnju sa odgojno obrazovnim ustanovama i institucijama. Uz navedeno nizom predavanja, radionica, interaktivnih sadržaja predano radi na popularizaciji znanost i tehnike.

Tehnički muzej organizira povremene izložbe i akcije koje imaju za cilj predstavljanje različitih područja tehnike i znanosti. Koncerti, popularno-znanstvena i stručna predavanja, okrugli stolovi, konferencije, prigodne radionice, te ostali stručni skupovi samo su dio programske ponude.

Restauratorsko-preparatorska djelatnost Muzeja nastoji zaštiti predmete kao kulturna i tehnička dobra u sustavu očuvanja nacionalne baštine.

Stručna i računalna obrada bibliotečne i dokumentacijske građe predstavlja također značajan segment rada Muzeja.

Prema Pravilniku o načinu i mjerilima za povezivanje u sustav muzeja Tehnički muzej od 2002. provodi matičnu djelatnost za sve tehničke muzeje (muzeje znanosti i tehnologije) u Republici Hrvatskoj.

U petak 21. prosinca 2012. će ulaz u Muzej (stalni postav) biti slobodan.

Pozivamo Vas da nam se pridružite.

 

povratak