NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA (m/ž)

DOGAĐANJE

datum početka/završetka: 04.04.2016. / 19.04.2016.
organizator: Tehnički muzej "Nikola Tesla"

Raspisan je natječaj za imenovanje ravnatelja (m/ž)

TEHNIČKI MUZEJ „NIKOLA TESLA“

Zagreb, Savska cesta 18

raspisuje

 

NATJEČAJ

ZA IMENOVANJE RAVNATELJA (m/ž)

          

Za ravnatelja Muzeja može se imenovati osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

- završen sveučilišni diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij;

- najmanje pet godina rada u muzejskoj djelatnosti ili deset godina rada u kulturi, znanosti ili drugom odgovarajućem području vezanom uz djelatnost muzeja;

- koja se  odlikuje stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima;

- znanje jednog stranog jezika

            Ravnatelja imenuje i razrješava osnivač Grad Zagreb, na prijedlog Muzejskog vijeća Muzeja, koje je obavezno pribaviti mišljenje Stručnog vijeća Muzeja.

Ravnatelj se imenuje na četiri godine.

            Uz dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta kandidati su dužni priložiti životopis s opisom dosadašnjeg rada i prijedlog programa rada Muzeja za mandatno razdoblje te uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od mjesec dana.

            Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.

                 Prijave s prilozima dostavljaju se u roku 15 (petnaest) dana od dana objave natječaja, na adresu: Tehnički muzej „Nikola Tesla“, Zagreb, Savska cesta 18, s naznakom „Natječaj za ravnatelja – ne otvarati“.

            O izboru ravnatelja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na natječaj.

povratak