NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO ČUVAR - VATROGASAC

DOGAĐANJE

datum početka/završetka: 04.07.2108. / 12.07.2018.
organizator: Tehnički muzej Nikola Tesla

Raspisan je natječaj za radno mjesto čuvar - vatrogasac 

Na temelju suglasnosti Gradskog ureda za kulturu (KLASA : 612-05/18-001/3, urbroj: 251-27-02-2-18-9 od 18. lipnja 2018.) a u skladu sa Statutom Muzeja te Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada, Tehnički muzej Nikola Tesla raspisuje
NATJEČAJ
za radno mjesto čuvar - vatrogasac – 1 izvršitelj/izvršiteljica za rad na neodređeno vrijeme (redni broj 31. iz sistematizacije)
 
Uvjeti:
- SSS; 
- stečeno zvanje vatrogasac ili vatrogasni tehničar
- sklonost timskom radu
 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
 
Kandidati su uz prijavu na natječaj dužni priložiti:
- životopis
- dokaz o stručnoj spremi (preslika)
- dokaz o državljanstvu (presliku domovnice) ili presliku osobne iskaznice
- elektronički zapis odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (preslika)
- potvrda o nekažnjavanju, ne starija od 6 mjeseci
- navesti svoje kontakt podatke, (broj telefona, e-adresu).
 
Kandidati/kandidatkinje koji ispunjavaju uvjete propisane javnim natječajem i uđu u uži izbor bit će pozvani na razgovor na temelju kojega će se izvršiti konačni izbor kandidata. Za kandidata/kandidatkinju koji se ne odazove na poziv za intervju smatrat će se da je odustao od natječaja.
Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave javnog natječaja na web stranicama Tehničkog muzeja Nikola Tesla i objave u biltenu HZZ-a.
Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu: Tehnički muzej Nikola Tesla, Savska cesta 18, 10000 Zagreb,  s naznakom: »Za natječaj – čuvar vatrogasac« ili na e-mail adresu: martina.kolarec@tmnt.hr s naznakom »Za natječaj – čuvar vatrogasac «
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
TEHNIČKI MUZEJ NIKOLA TESLA
 
http://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=93587729&ispis=true 

povratak