NATJEČAJ za radno mjesto kustos – voditelj planetarija

DOGAĐANJE

datum početka/završetka: 14.12.2016. / 22.12.2016.
organizator: Tehnički muzej "Nikola Tesla"

Otvoren je natječaj za radno mjesto kustos - voditelj planetarija

Na temelju suglasnosti Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport (klasa: 612-01-16-001/37, urbroj: 251-10-21/14-16-5 od 23. svibnja 2016.) a u skladu sa Statutom Muzeja te Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Tehnički muzej Nikola Tesla raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto kustos – voditelj planetarija – 1 izvršitelj/izvršiteljica za rad na neodređeno vrijeme (redni broj 6. iz sistematizacije)

 

Uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 60/15); smjer tehničke znanosti, prirodne znanosti
 • 1 godina radnog iskustva na području astronomije
 • aktivno znanje jednoga stranog jezika
 • položen stručni ispit za kustosa sukladno Zakonu o muzejima
 • poznavanje rada na računalu u Windows radnoj okolini
 • komunikacijske i organizacijske sposobnosti
 • sklonost timskom radu
 • rad na neodređeno vrijeme uz probni rad od 6 mjeseci.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Ugovor o radu može se sklopiti i s pripravnikom uz obvezu polaganja stručnog ispita nakon godine dana pripravničkog staža te uz ispunjavanje ostalih uvjeta kao i na način sukladan važećim propisima.

 

Kandidati su uz prijavu na natječaj dužni priložiti:

 • životopis
 • diplomu o stečenoj stručnoj spremi (preslika)
 • potvrdu o znanju stranog jezika
 • motivacijsko pismo
 • dokaz o državljanstvu (presliku domovnice) i presliku osobne iskaznice
 • elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • navesti svoje kontakt podatke, (broj telefona, e-adresu).

 

Kandidati koji ispunjavaju uvjete propisane javnim natječajem i uđu u uži izbor bit će pozvani na razgovor na temelju kojega će se izvršiti konačni izbor kandidata. Za kandidata koji se ne odazove na poziv za intervju smatrat će se da je odustao od natječaja.

Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave javnog natječaja na web stranicama Tehničkog muzeja Nikola Tesla i objave u biltenu HZZ-a.

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu: Tehnički muzej Nikola Tesla, Savska cesta 18, 10000 Zagreb,  s naznakom: »Za natječaj kustos – voditelj planetarija« ili na e-mail adresu: info@tmnt.hr s naznakom »Za natječaj kustos – voditelj planetarija«

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

TEHNIČKI MUZEJ NIKOLA TESLA

povratak