• Javna nabava

Temeljem članka 80. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) objavljujemo popis gospodarskih subjekata s kojima Tehnički muzej Nikola Tesla kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi:
Popis gospodarskih subjekata s kojima TMNT ne smije zakljuciti ugovore 2019

Izjave o postojanju/nepostojanju sukoba interesa predstavnika naručitelja Tehnički muzej Nikola Tesla:
Izjave o sukobu interesa TMNT 2019

Sukladno članku 80. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) naručitelj Tehnički muzej Nikola Tesla, Savska cesta 18, Zagreb, OIB 37198918530 objavljuje da ne postoje gospodarski subjekti (ponuditelj, član zajednice i podugovaratelj) s kojima je predstavnik Naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi u sukobu interesa u vezi s postupkom javne nabave za 2018. godinu

Obavijest o nepostojanju sukoba interesa TMNT za 2018. godinu 
Izjava o nepostojanju sukoba interesa TMNT za 2018.godinu

Datum objave
Kratki opis - predmet nabave
Prilozi
26.02.2019.
Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave
22.02.2019.
Izjava Markita Franulić -2019
25.01.2019.
Plan javne nabave za 2019.
16.06.2018.
Odluka o izboru ponude konzervatorski elaborat
05.04.2018.
PLAN JAVNE NABAVE ZA 2018.
(izmjene i dopune travanj 2018.)
02.02.2018.
Plan nabave za 2018.
14.11.2017.
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga 2017.
29.12.2016.
Dopuna Plana nabave za 2016.
20.12.2016.
Plan nabave za 2017.
16.02.2016.
Plan nabave za 2016.
18.05.2015.
Plan nabave za 2015.
31.12.2014.
Izmjene i dopune plana nabave
za 2014.
02.12.2014.
Izmjene i dopune plana nabave
za 2014.
04.06.2014.
Izmjene i dopune plana nabave
za 2014.

20.02.2014.
Plan nabave za 2014.

03.04.2013.
POZIV NA NADMETANJE

Predmet nabave: Opskrba električnom energijom

- link u narodnim novinama

21.03.2013.
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja
Prema zaključku Vlade Republike Hrvatske od 17. ožujka 2011. (objavljeno u NN 32/2011 dana 18. ožujka 2011.), Tehnički muzej dužan je na svojim WEB stranicama objaviti podatke iz obrasca o Pregledu sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja. Slijedom toga podatke možete naći u privitku.

18.02.2013.
POZIV NA NADMETANJE

Zakup prostora za postavljanje samouslužnih aparata

22.8.2012.
POZIV NA NADMETANJE

Restauriranje i konzerviranje elemenata prijenosa snage položenog stapnog parnog stroja iz 1908, TM 21/2 i istosmjernog generatora Siemens – Halske, TM 22

- link u narodnim novinama

30.01.2012.
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja
Prema zaključku Vlade Republike Hrvatske od 17. ožujka 2011. (objavljeno u NN 32/2011 dana 18. ožujka 2011.), Tehnički muzej dužan je na svojim WEB stranicama objaviti podatke iz obrasca o Pregledu sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja. Slijedom toga podatke možete naći u privitku.

25.11.2011.
Sanacija kosog krova dvorišne zgrade u Savskoj cesti 16
- predmet nadmetanja: Sanacija kosog krova dvorišne zgrade u Savskoj cesti 16
- rok za dostavu ponuda: 12.12.2011. do 12.00 sati
- Objava u narodnim novinama

01.09.2011.
Konzerviranje-restauriranje horizontalnog jednocilindričnog dvoradnog parnog stroja TM2171
- predmet nadmetanja: Konzerviranje-restauriranje horizontalnog jednocilindričnog dvoradnog parnog stroja TM2171
- rok za dostavu ponuda: 27.09.2011 do 12.00 sati
- Objava u narodnim novinama

21.04.2011.
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja
Prema zaključku Vlade Republike Hrvatske od 17. ožujka 2011. (objavljeno u NN 32/2011 dana 18. ožujka 2011.), Tehnički muzej dužan je na svojim WEB stranicama objaviti podatke iz obrasca o Pregledu sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja. Slijedom toga podatke možete naći u privitku.

03.11.2010.
Rekonstrukcija instalacija rasvjete dvorane
- predmet nadmetanja: Rekonstrukcija instalacija rasvjete dvorane
- rok za dostavu ponuda: 01.12.2010. do 12.30 sati
- Objava u narodnim novinama

03.11.2010.
Sanacija pročelja i uređenje kioska (građevinski i obrtnički radovi)
- predmet nadmetanja: Sanacija pročelja i uređenje kioska (građevinski i obrtnički radovi)
- rok za dostavu ponuda: 01.12.2010. do 11.00 sati
- Objava u narodnim novinama

01.07.2010.
Konzerviranje-restauriranje parnog stapnog kompresora ingersoll - Rand TM 36/1-3
- predmet nadmetanja: Konzerviranje-restauriranje parnog stapnog kompresora ingersoll - Rand TM 36/1-3
- rok za dostavu ponuda: 06.07.2010. do 12.00 sati
- Objava u narodnim novinama

01.07.2010.
Konzerviranje-restauriranje brodskog parnog stroja TM25
- predmet nadmetanja: Konzerviranje-restauriranje brodskog parnog stroja TM25
- rok za dostavu ponuda: 06.07.2010. do 12.00 sati
- Objava u narodnim novinama