• Javna nabava

Sukladno članku 80. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) naručitelj Tehnički muzej Nikola Tesla, Savska cesta 18, Zagreb, OIB 37198918530 objavljuje da ne postoje gospodarski subjekti (ponuditelj, član zajednice i podugovaratelj) s kojima je predstavnik Naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi u sukobu interesa u vezi s postupkom javne nabave.

Obavijest o nepostojanju sukoba interesa TMNT
Izjava o nepostojanju sukoba interesa TMNT

Datum objave
Kratki opis - predmet nabave
Prilozi
25.01.2019.
Plan javne nabave za 2019.
16.06.2018.
Odluka o izboru ponude konzervatorski elaborat
05.04.2018.
PLAN JAVNE NABAVE ZA 2018.
(izmjene i dopune travanj 2018.)
02.02.2018.
Plan nabave za 2018.
29.12.2016.
Dopuna Plana nabave za 2016.
20.12.2016.
Plan nabave za 2017.
16.02.2016.
Plan nabave za 2016.
18.05.2015.
Plan nabave za 2015.
31.12.2014.
Izmjene i dopune plana nabave
za 2014.
02.12.2014.
Izmjene i dopune plana nabave
za 2014.
04.06.2014.
Izmjene i dopune plana nabave
za 2014.

20.02.2014.
Plan nabave za 2014.

03.04.2013.
POZIV NA NADMETANJE

Predmet nabave: Opskrba električnom energijom

- link u narodnim novinama

21.03.2013.
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja
Prema zaključku Vlade Republike Hrvatske od 17. ožujka 2011. (objavljeno u NN 32/2011 dana 18. ožujka 2011.), Tehnički muzej dužan je na svojim WEB stranicama objaviti podatke iz obrasca o Pregledu sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja. Slijedom toga podatke možete naći u privitku.

18.02.2013.
POZIV NA NADMETANJE

Zakup prostora za postavljanje samouslužnih aparata

22.8.2012.
POZIV NA NADMETANJE

Restauriranje i konzerviranje elemenata prijenosa snage položenog stapnog parnog stroja iz 1908, TM 21/2 i istosmjernog generatora Siemens – Halske, TM 22

- link u narodnim novinama

30.01.2012.
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja
Prema zaključku Vlade Republike Hrvatske od 17. ožujka 2011. (objavljeno u NN 32/2011 dana 18. ožujka 2011.), Tehnički muzej dužan je na svojim WEB stranicama objaviti podatke iz obrasca o Pregledu sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja. Slijedom toga podatke možete naći u privitku.

25.11.2011.
Sanacija kosog krova dvorišne zgrade u Savskoj cesti 16
- predmet nadmetanja: Sanacija kosog krova dvorišne zgrade u Savskoj cesti 16
- rok za dostavu ponuda: 12.12.2011. do 12.00 sati
- Objava u narodnim novinama

01.09.2011.
Konzerviranje-restauriranje horizontalnog jednocilindričnog dvoradnog parnog stroja TM2171
- predmet nadmetanja: Konzerviranje-restauriranje horizontalnog jednocilindričnog dvoradnog parnog stroja TM2171
- rok za dostavu ponuda: 27.09.2011 do 12.00 sati
- Objava u narodnim novinama

21.04.2011.
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja
Prema zaključku Vlade Republike Hrvatske od 17. ožujka 2011. (objavljeno u NN 32/2011 dana 18. ožujka 2011.), Tehnički muzej dužan je na svojim WEB stranicama objaviti podatke iz obrasca o Pregledu sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja. Slijedom toga podatke možete naći u privitku.

03.11.2010.
Rekonstrukcija instalacija rasvjete dvorane
- predmet nadmetanja: Rekonstrukcija instalacija rasvjete dvorane
- rok za dostavu ponuda: 01.12.2010. do 12.30 sati
- Objava u narodnim novinama

03.11.2010.
Sanacija pročelja i uređenje kioska (građevinski i obrtnički radovi)
- predmet nadmetanja: Sanacija pročelja i uređenje kioska (građevinski i obrtnički radovi)
- rok za dostavu ponuda: 01.12.2010. do 11.00 sati
- Objava u narodnim novinama

01.07.2010.
Konzerviranje-restauriranje parnog stapnog kompresora ingersoll - Rand TM 36/1-3
- predmet nadmetanja: Konzerviranje-restauriranje parnog stapnog kompresora ingersoll - Rand TM 36/1-3
- rok za dostavu ponuda: 06.07.2010. do 12.00 sati
- Objava u narodnim novinama

01.07.2010.
Konzerviranje-restauriranje brodskog parnog stroja TM25
- predmet nadmetanja: Konzerviranje-restauriranje brodskog parnog stroja TM25
- rok za dostavu ponuda: 06.07.2010. do 12.00 sati
- Objava u narodnim novinama