Loading imgFirstDescription

Plug, Rasti, Livno

Ovo je tipičan veliki plug južno-bosanskih polja. Sastavljen je iz nekoliko dijelova i prilagođen je za vuču od dva para volova.
Glavni dio pluga je ornica, u ovim krajevima zvana kolca, a zatim slijede krivo oje, malo oje i gornje oje. Na prednjem dijelu krivog oja i gornjeg oja nalazi se jaram. Klinovi koji vežu jaram i oje zovu se zavornji.
Plug čine lemeš, plaz, dvije ručice, daska, kozlac, zagužnjak, cimelj, crtalo, zacrtnjak i nadilj. Kolica i gredelj su vezani s kureljem i gužvom, a ključ (rudić kolica) je s krivim ojem preko žagre vezan krčalom. Malo i krivo oje povezani su klinom ili svorom i gužvom. Između malog i gornjeg oja je, također, žagra.