Rudarstvo, geologija, nafta

Čovjek se počeo baviti rudarstvom u dalekoj prošlosti, još u starijem kamenom dobu. Tako je rudarstvo jedna od najstarijih ljudskih djelatnosti, koja traje još i danas. Rastom ljudskih potreba i spoznaja razvijala se i rudarska djelatnost, a unutar rudarske djelatnosti i pojedine specijalističke grane, koje su kasnije postale zasebne djelatnosti. Tako se iz potrebe za pronalaženjem novih rudnih bogatstava razvila geologija, a koncem devetnaestog stoljeća i naftno rudarstvo. Geologija je započela proučavati građu i nastanak našeg planeta, kako bi dala odgovor na pitanje: „Gdje se nalazi rudno blago?“

Tražeći odgovor na postavljeno pitanje došlo se do širih spoznaja o Zemlji, ali i do novih pitanja na koja geolozi pokušavaju dati odgovor. Nafta je prvenstveno energetska mineralna sirovina, koja je postala interesantna čovjeku razvojem automobilske industrije, a kasnije i ostalim industrijama. Porastom potreba za naftom razvila se posebna grana industrije, koja se naziva naftna industrija.