Loading imgFirstDescription

Dimobran

Cijevni zaštitni aparat koji potječe s kraja 19. stoljeća sastoji se od metalne kacige s ugrađenim vizirom, gumene cijevi za dovod zraka duljine do 15 metara i ručne stapne crpke za zrak. Ovaj tip izolacijskog aparata koji koristi vanjski dovod zraka masovno se upotrebljavao pri vatrogasnim akcijama toga doba.