Velikani hrvatske znanosti i tehnike

Ovaj odjel je u formiranju, pa je do sada realiziran Demonstracijski kabinet Nikole Tesle. Planiramo prezentirati i druge velikane naše znanosti i tehnike: Vrančića, Boškovića, Mohorovičića, Hanamana, Kučeru, Preloga i dr.

Demonstracijski kabinet Nikole Tesle, u kojem su izložene vjerne kopije Teslinih najznačajnijih strojeva i naprava, izuzetno je kvalitetno mjesto za demonstraciju njegovih pokusa, a posebno treba naglasiti da većinu tih pokusa izvode sami posjetitelji.

Povezano s ovim odjelom Tehnički muzej započeo je akciju na postavi Aleje skulptura velikana u svome parku.