Matična djelatnost

 

Kontakt matičara za muzeje i zbirke tehničke građe

Neda Staklarević, muzejska savjetnica - neda.staklarevic@tmnt.hr

 

Zakonski okvir matične djelatnosti

Zakon o muzejima (2018.), čl. 2, 13,14, 15 i Pravilnik o načinu i mjerilima za povezivanje u sustav muzeja Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 120/02. i 82/06.)

Članak 14.

(1) Matičnu djelatnost kao organizirani oblik stručnoga djelovanja provode matični muzeji putem Sustava muzeja Republike Hrvatske.

(2) Matična djelatnost obuhvaća sljedeće poslove:

– stručno-savjetodavnu pomoć muzejima

– unaprjeđenje stručnoga rada u muzejima i podizanje razine zaštite i očuvanja muzejske građe

– usklađivanje rada i razvitka muzeja i koordinacije rada unutar Sustava muzeja

– stručni nadzor nad radom muzeja

– druge poslove sukladno ovomu Zakonu.

 

Godišnja izvješća o provedbi matičnosti TMNT

Izvješće za 2018.

Izvješće za 2017.

Izvješće za 2016.

Izvješće za 2015.

Izvješće za 2014.

Izvješće za 2013.

Izvješće za 2012.