Događaj
od 02.listopada
do 17.travnja

ponedjeljak/srijeda
od 10:00 do 17:00

Teslino novo ruho - Muzej znanosti i tehnike za 21. stoljeće

mjesto održavanja Tehnički muzej Nikola Tesla
datum početka/završetka od 02.10.2017

Tehnički muzej Nikola Tesla u partnerstvu s Gradom Zagrebom prijavio je projekt Teslino novo ruho – Muzej znanosti i tehnike za 21. stoljeće u okviru Javnog poziva „Priprema i provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“ za grupu aktivnosti A – Priprema dokumentacije za provedbu Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine. Projekt je uspješno prošao sve faze postupka dodjele bespovratnih sredstava Europske unije te je donesena Odluka o financiranju na temelju koje se Tehničkom muzeju Nikola Tesla dodjeljuju bespovratna sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj u iznosu od 2.577.770,99 kuna. Ukupna vrijednost projekta odnosno cjelokupne projektne tehničke i studijske dokumentacije, uključujući i vidljivost i upravljanje projektom, iznosi 3.406.446,75 kuna, a projekt se provodi od 2. listopada 2017. do 2. prosinca 2019. godine.

Projekt Teslino novo ruho – Muzej znanosti i tehnike za 21. stoljeće obuhvaća uređenje objekata nepokretne kulturne baštine (vanjskog i unutarnjeg prostora) te uvođenje novih sadržaja koji generiraju nove programske aktivnosti, povećavaju atraktivnost i vrijednost Tehničkog muzeja Nikola Tesla, privlače veći broj posjetitelja i generiraju nova radna mjesta. Očekuje se da će se projektom pridonijeti zadovoljavanju kulturnih i turističkih potreba lokalnog stanovništva, povećanju atraktivnosti područja kao turističke destinacije kroz jaču integraciju objekata kulturne baštine u društveni i gospodarski život Grada Zagreba. 

Ovaj projekt obnove kulturne baštine integracijom različitih komponenti i povezanih aktivnosti osigurava unaprjeđenje upravljanja kulturnom baštinom sa svrhom doprinosa održivom razvoju na lokalnoj i regionalnoj razini.

Bespovratnim sredstvima dodijeljenima projektu Teslino novo ruho – Muzej znanosti i tehnike za 21. stoljeće financira se izrada projektne i studijske dokumentacije: Snimak postojećeg stanja, Konzervatorski elaborat, Idejno rješenje, Idejni projekt, Geodetski i geotehnički elaborat, Glavni projekt, Izvedbeni projekt s troškovnicima, Idejni projekt postava, Izvedbeni projekt postava, Muzeološki elaborat, Studija izvodljivosti s analizom troškova i koristi te Marketinški plan. Izrada dokumentacije preduvjet je za  infrastrukturnu obnovu i uvođenje novih sadržaja koji će se realizirati u sljedećoj etapi projekta. 

Obnova će obuhvatiti 754 četvorna metra u prizemlju i 1.952 četvorna metra na katu. Projekt će omogućiti uvođenje novih sadržaja: Odjel komunikacija s povijesno-tehnološkim prikazom razvoja komunikacija korištenjem građe iz fundusa muzeja te muzeografskim i drugim pomagalima i multimedijalnom opremom; Odjel „Proizvedeno u Hrvatskoj“ koji će prikazati što je u znanosti i tehnici Hrvatska pridonijela i pridonosi svjetskoj baštini korištenjem građe iz fundusa muzeja te muzeografskim i drugim pomagalima i multimedijalnom opremom; Odjel novih izuma u kojem će biti izložene tehničke inovacije hrvatskih inovatora. 

Uz navedene sadržaje planira se i uvođenje prostora i sadržaja vezanih za učenje o retro-tehnologijama, uređenje i opremanje izložbene dvorane, novi prostor za edukativne programe, uređenje stalnog prostora za edukativne radionice koje čine bitan i velik segment djelatnosti Muzeja, opremanje multimedijalne dvorane za predavanja, izgradnja info punkta i garderobe, izgradnja novih i uređenje postojećih sanitarnih čvorova uz uvođenje toaleta za osobe s invaliditetom. Planira se proširenje suradnje s umjetnicima, dizajnerima, obrtnicima i kreativnim industrijama radi kreiranja novih odnosno povećanje broja suvenira te njihove prodaje u suvenirnici te osmišljavanje muzejskog kafića koji će uključivati prezentacijske elemente, suvremenu tehnologiju, domaći dizajn, ponudu jela i pića koja se temelji na ponudi lokalnih proizvođača, kao i kreiranje specifične ponude u svrhu interakcije s posjetiteljima.

Projektom će se omogućiti i uređenje 4000 četvornih metara dvorišta. Veći dio odnosno 60 posto površine dvorišta bit će u funkciji prometa i komunikacije, a 40 posto dvorišta imat će funkciju izložbenog prostora. Među novim sadržajima bit će i tematski park obnovljivih izvora energije odnosno instalacija eksponata koji će ujedno služiti kao poticaj za edukaciju posjetitelja o obnovljivim izvorima energije u stalnom postavu. Time će se stvoriti svojevrsna gradska atrakcija vezana za znanost, tehnologiju i ekološke koncepte. 

Kvaliteta posjeta i inkluzivnost povećat će se prilagođavanjem muzeja osobama s invaliditetom, uvođenjem dizala te prilagodbom izložbenih prostora. U cijeli će se muzej uvesti besplatna Wi-Fi zona, a dio dvorišta uredit će se za potrebe parkiranja autobusa kojima se dovoze grupe posjetitelja. Infrastruktura će se također prilagoditi za uvođenje standarda Obiteljski prijatelj.

Projekt Teslino novo ruho - Muzej znanosti i tehnike za 21. stoljeće sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Konferencija za novinare u povodu početka provedbe projekta (.pdf)

www.strukturnifondovi.hr

Teslino novo ruho (.pdf)

Teslino novo ruho deplijan (.pdf)

Fotografije događaja