Informacije

Naziv: Tehnički muzej Nikola Tesla

Adresa: Zagreb, Savska cesta 18

Vrsta: specijalizirani muzej - tehnički

Djelokrug: nacionalni

Osnivač: Grad Zagreb

Godina osnutka: 1954.

Status: A

Ravnateljica: Markita Franulić

Broj zaposlenika: 36

MB: 3274195

OIB: 37198918530

Žiro račun: 2360000-1101247448

IBAN: HR1823600001101247448

E-mail: info@tmnt.hr

Radno vrijeme ureda: početak između 7,30 i 8,30 i završetak između 15,30 i 16,30 sati.