Matična djelatnost TMNT

 

Zakonski okvir

Zakon o muzejima, NN 61/2018, NN 98/19,  1. siječnja 2020.

Pravilnik o načinu i mjerilima za povezivanje u Sustav muzeja Republike Hrvatske, NN 16/2019., 4. veljače 2019.

 

Principi / načela koordinacije i komunikacije

načelo stručne kompetencije i fleksibilnosti

 

Svrha / cilj

- jedinstveni stručni pristup u obavljanju muzejske djelatnosti (čl.2, Pravilnik o načinu i mjerilima za povezivanje u Sustav muzeja Republike Hrvatske)

- jedinstveni stručni pristup / izgradnja standarda djelatnosti

- promovirati diseminaciju muzejskih projekata i događanja

- poticati, podupirati kvalitetnije funkcioniranje muzeja u smislu očuvanja, zaštite, znanstvenog istraživanja u promocije muzejske baštine, kao i ostvarivanja društvene uloge muzeja

- podupirati standarde rada u svim aspektima djelovanja i rada muzeja

- jačati međumuzejsku suradnju kao i suradnju specijaliziranih stručnjaka  unutar i izvan muzeja kroz zajedničke projekte i međusobnu razmjenu aktivnosti i usluga, savjeta

- jačati vezu i podupirati partnerstvo između muzeja i ostalih lokalnih, regionalnih i nacionalnih baštinskih i kulturnih institucija s ciljem zajedničkih i/ili komplementarnih projekata

 

Matičnost

- stručno djelovanje s ciljem poboljšanja kvalitete djelovanja muzeja, uspostavljanjem jedinstvenog standarda i normi (čl.4, Pravilnik o načinu i mjerilima za povezivanje u Sustav muzeja Republike Hrvatske)

- stručni nadzor / stručna pomoć / unapređenje stručnog rada / usklađivanje rada unutar Sustava muzeja

 

Vijeća za matičnu djelatnost

 

Nositelji provedbe matične djelatnosti prve razine  za tehničke muzeje / tehničke zbirke:

Tehnički muzej Nikola Tesla, Zagreb
ravnateljica i matičarka prve razine: Markita Franulić, muzejski savjetnik dokumentarist, markita.franulic@tmnt.hr
 

Nositelji provedbe matične djelatnosti druge razine za tehničke muzeje / tehničke zbirke:

Muzej Slavonije, Osijek
ravnatelj: Denis Detling, viši kustos pedagog, denis.detling@mso.hr
matičarka druge razine: Ksenija Katalinić, viša kustosica ksenija.katalinic@mso.hr

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka
ravnateljica: Nikolina Radić Štivić, nikolina@ppmhp.hr
matičar druge razine: Ivo Mileusnić, viši kustos, ivo@ppmhp.hr

 

Godišnja izvješća

https://mdc.hr/hr/muzeji/sustav-muzeja/godisnja-izvjesca/