Knjižnica Tehničkoga muzeja Nikola Tesla specijalna je knjižnica utemeljena pri osnutku Muzeja s ciljem da kao stručna knjižnica služi potrebama matične ustanove. Djelatnost knjižnice prati stručno-razvojnu politiku Muzeja u domeni izgradnje i organizacije knjižničnoga fonda, sveukupnih knjižničnih usluga te specifičnih djelatnosti knjižnice.
 
Knjižnični fond danas broji oko 12.000 svezaka organiziranih u zbirke koje su tematski vezane uz povijest razvoja tehnike i tehničkih znanosti te područja vezana uz djelatnost Muzeja i njegove odjele i zbirke.

 

Knjižnični fond uključuje:

  • - zbirku građe vezanu uz povijest i izdavaštvo Tehničkoga muzeja Nikola Tesla
  • - zbirku stručne muzeološke literature vezanu uz povijest i razvoj tehničkih muzeja i muzejâ znanosti i tehnike
  • - stručnu literaturu za zbirke monografija i periodike
  • - zbirku referentne građe (enciklopedije, specijalizirane rječnike i priručnike, kataloge, vodiče, leksikone i sl.).
  •  

Knjižnične usluge namijenjene su prije svega stručnim djelatnicima Muzeja, ali su dostupne i zainteresiranim pojedincima iz javnosti. Zahtjevi vanjskih korisnika za upotrebu građe i dostupnih usluga muzejske knjižnice mogu se ostvariti u prostorima knjižnične čitaonice, a upućuju se na Tehnički muzej Nikola Tesla.

 

Kontakt:

Kristina Kalanj, prof.

Tel.: (+385 1) 4881-636

Fax: (+385 1) 4843-568

E-mail: kristina.kalanj@tmnt.hr