Događaj
od 19.ožujka
do 02.travnja

utorak
od 00:00 do 00:00

Izložba Zagreb full color

mjesto održavanja Tehnički muzej Nikola Tesla
datum početka/završetka od 19.03.2019
Organizatori: LADICA (Likovni Art Dizajn Centar), Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Tehnički muzej Nikola Tesla
Međunarodna izložba 75 radova 30 autora iz 10 zemalja. 
Umjetnički voditelj projekta: Hanibal Salvaro.
Izložba se organizira u povodu Međunarodnog dana boja.

Više na linku



Fotografije događaja