Događaj
od 03.ožujka
do 03.ožujka

utorak
od 18:00 do 20:30

BADco. & DANIEL TURING: Prezentacija i javna promocija web aplikacije WHATEVER DANCE TOOLBOX

mjesto održavanja Tehnički muzej Nikola Tesla
datum početka/završetka od 03.03.2020

Točno deset godina nakon prvog objavljivanja i njezine primjene u praksi pojedinačnih umjetnika i velikih edukacijskih ustanova, softverska alatka WHATEVER DANCE TOOLBOX postaje ponovno svima dostupna kao besplatna web-aplikacija, a uz nju i novi, revidirani Priručnik, na hrvatskom jeziku.

Prezentacija alatke održat će se 3. ožujka u 18 h u kino dvorani Tehničkog muzeja Nikola Tesla, Savska cesta 18, 10000 Zagreb.

Posjetitelji/ice će moći testirati softver. Whatever Dance Toolbox je web-aplikacija, tehnološka alatka koja u mnogočemu funkcionira kao interaktivno ogledalo. Alatka je razvijana tijekom niza godina kroz radioničku suradnju s brojnim korisnicima/ama različitih stručnosti i interesa, u zemlji i inozemstvu. Zahvaljujući kontinuiranom interesu i dijalogu između programera Daniela Turinga, nas i korisnika/ica, WDT je danas dostupan i kao softver otvornog koda i kao besplatna web-aplikacija čija je namjena proširenje polja istraživanja plesa i pokreta, praktična podrška učenju, proizvodnji, razvoju i analizi koreografskih materijala te razvoju kreativnog mišljenja i stvaranja u interaktivnom okoliš.

O alatki su rekli:

"Whatever Dance Toolbox predstavlja jedinstvenu priliku za učenje i poučavanje pokreta za sve zainteresirane studente. U povijesnom smislu, WDT se referira na materijalna istraživanja čistog pokreta koji vuče porijeklo u poetici umjetnika/ca 1970-ih kao i na video estetiku pionira digitalne umjetnosti. To distinktivno poetičko obilježje upakirano je u obliku jednostavnog, intuitivnog korisničkog sučelja koje potiče na eksperimentiranje i igru u procesu donošenja koreografskih odluka."

Scott de Lahunta, pokretač istraživačkog projekta o koreografiji i tehnologijama Motion Bank, istraživač pri Centru za istraživanja u plesu Sveučilišta u Coventryju i pri Sveučlištu za primjenjene znanosti u Mainzu

"How can various technologies, from the more conventional to the very new, be used to archive, share and understand dance movement? How can they become part of new ways of creating dance? What does this tell us about the ways in which technology is part of how we make sense and think? Well-known choreographers and dance collectives including William Forsythe, Siohban Davis, Merce Cunningham, Anne Teresa De Keersmaeker and BADco. have initiated projects to investigate these questions, and in so doing have inaugurated a new era for dance archives, education, research and creation. Their work draws attention to the intimate relationship between the technologies we use and the ways in which we think, perceive, and make sense"

iz knjige Transmission in Motion, ur. Maaike Bleeker, Routledge London 2016.

Web aplikacija s novim izdanjem Priručnika na hrvatskom jeziku realizirana je u sklopu programa Razvoj publike, Ministarstva kulture RH.
Kontakt: marijo.zrna@tmnt.hr

Fotografije događaja