Događaj
od 16.srpnja
do 31.prosinca

četvrtak
od 01:00 do 23:00

OBAVEZNO NOŠENJE MASKI ZA LICE

mjesto održavanja Tehnički muzej Nikola Tesla
datum početka/završetka od 16.07.2020
Poštovani posjetitelji, 

sukladno odluci u nastavku za vrijeme razgleda Tehničkog muzeja Nikola Tesla obavezno je nošenje maski za lice.

Zahvaljujemo na razumijevanju

---------------------------------------

Na temelju članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ("Narodne
novine" broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18 i 47/20), a u vezi s člankom 18.
Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti
("Narodne novine" broj 47/20) i članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (,Narodne
novine" broj 82/15, 118/18 i 31/20), Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 14.
srpnja 2020. godine, donosi
ODLUKU
o dopuni Odluke
o nužnoj mjeri obveznog korištenja maski za lice ili medicinskih maski
za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19
I.
U Odluci o nužnoj mjeri obveznog korištenja maski za lice iii medicinskih maski za
vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19 (,Narodne novine" br. 80/20)
u točki II. dodaju se novi podstavak 5. i podstavak 6. koji glase:
" - zaposlenici trgovačkih društava. ustanova i institucija koje rade sa strankama i
stranke koje dolaze u ta trgovačka društva, ustanove i institucije
- zaposlenici u uslužnim djelatnostima u kojima se dolazi u bliski kontakt s klijentima"
Dosadašnji podstavak 5. postaje podstavak 7.
II.
Ova Odluka primjenjuje se od 15. srpnja 2020. godine.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u .Narodnim novinama".
KLASA: 810-06/20-01/7
URBROJ: 511 -01-300-106
Zagreb, 14. srpnja 2020.
Fotografije događaja