FINANCIJSKI PLANOVI I IZVJEŠĆA

 

2024.

Objava o trošenju sredstava - ožujak 2024.

Objava o trošenju sredstava - veljača 2024.

Objava o trošenju sredstava - siječanj 2024.

Financijski plan za 2024. 

Prijedlog financijskog plana 2024. - 2026.

 

2023.

Izvještaj o realizaciji proračuna 1-12/ 2023.

Financijski izvještaj za 2023. i bilješke uz izvještaj

Izvještaj o realizaciji proračuna 1-6/ 2023.

Rebalans financijskog plana za 2023., listopad 2023.

Rebalans financijskog plana za 2023., lipanj 2023.

Financijski plan za 2023. 

Financijski plan TMNT za 2023. s projekcijama za 2024. i 2025.

 

2022.

Financijski izvještaj za 2022. i bilješke uz izvještaj

Izvještaj o realizaciji proračuna za 2022.

Financijski plan TMNT za 2022. s projekcijama za 2023. i 2024.

Financijski plan za 2022.

 

2021.

Financijski izvještaj za 2021. i bilješke uz izvještaj

Financijski plan za 2021.

 

2020.

Financijski izvještaj za 2020.

Rebalans financijskog plana za 2020.

Financijski izvještaj za razdoblje 1-6.2020.

Financijski plan za 2020.

 

2019.

Financijski izvještaji za 2019.

Financijski plan za 2019._rebalans, srpanj 2019.

Financijski plan za 2019.

 

2018.

Financijski izvještaji za 2018.

Financijski izvještaj za 2018.

Financijski izvještaj za 2018.

Bilješke uz financijski izvještaj za 2018.

Rebalans financijskog plana za 2018., prosinac 2018.

Rebalans financijskog plana za 2018., srpanj 2018.

Financijski plan za 2018.

 

2017.

Financijsko izvješće za 2017.

Financijski plan za 2017.

 

2016.

Financijsko izvješće za 2016.

Rebalans financijskog plana za 2016.

 

2015.

Financijsko izvješće za 2015.

Obrazac Obveze 2015.

Obrazac PR-RAS 2015.

Obrazac P-Vrio 2015.

Obrazac RAS-funkcijski 2015.

Rebalans financijskog plana 2015.

Rebalans financijskog plana TM (travanj 2015.)

 

2014.

Financijsko izvješće za 2014.

Izvještaj o obvezama za razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 2014.

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2014.

Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2014.