ZAKONI I OSTALI PROPISI

 

Pravilnik o radu, 2023.

Pravilnik o nagrađivanju zaposlenika ustanove TMNT

Kolektivni ugovor za zaposlene u kulturi, 1.1.2023.

X. dodatak Kolektivnom ugovoru za zaposlene u ustanovama kulture Grada Zagreba (21.12.2021.)

Kolektivni ugovor za zaposlene u kulturi

Kolektivni ugovor za zaposlene u kulturi – dodatak I

Kolektivni ugovor za zaposlene u kulturi – dodatak II

Kolektivni ugovor za zaposlene u kulturi – dodatak III

Kolektivni ugovor za zaposlene u kulturi – dodatak IV

Kolektivni ugovor za zaposlene u kulturi – dodatak V

Kolektivni ugovor za zaposlene u kulturi – dodatak VI

 

OPĆI AKTI I PRAVILNICI TMNT

Odluka o dopunama Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave u Tehničkom muzej Nikola Tesla u Zagrebu (2023.)

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave u Tehničkom muzej Nikola Tesla u Zagrebu (2022.)

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta TMNT (2020.)

Obrazac zahtjeva za uvid u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju i njihovo korištenje

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga (2019.)

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga (2017.)

Statut Tehničkog muzeja Nikola Tesla (2018.)

Pravilnik o radu (2016.)

Dopune Pravilnika o radu

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada - dodatak (2017.)

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju TMNT

Obavijest o razvrstavanju u NKD

Izvadak iz sudskog registra

Izjava o politici sakupljanja

Pravilnik o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva

Strateški plan 2020. - 2024. - nacrt

Odluka o promjeni naziva (2015.)

Rješenje o osnivanju TM (1961.)

 

OSTALI DOKUMENTI

COVID potvrda - privola za obradu podataka