Izložba
od 18.10.2019
do 15.11.2019

zrenez zernez zernetz

mjesto održavanja Tehnički muzej Nikola Tesla
datum početka/završetka od 18.10.2019 do 15.11.2019
zrenez zernez zernetz vizualnog umjetnika Dine Zrneca, prva je izložba u okviru BoSA projekta nastala u produkcijskoj suradnji s proizvođačem taftanih tepiha Regeneracija iz Zaboka.

Izložba je nastala u okviru projekta BOSA - Briefing on Soft Art kojeg provodi CIMO - Centar za istraživanje mode i odijevanja. Ovim projektom i izložbenim programom CIMO Centar se fokusira na suvremene umjetničke prakse s ciljem propitivanja pojma softness (tradicionalno povezan s područjem tekstilne umjetnosti). U izložbenom programu predstavljamo nekoliko različitih umjetničkih pozicija s ciljem kontekstualiziranja ovog pojma u području vizualnih umjetnosti i suvremenih umjetničkih praksi.

Izložbu je moguće razgledati do petka, 15. studenog u radnom vremenu Muzeja.
Program je podržan od strane Ministarstva Kulture RH i Gradskog ured za kulturu - Grad Zagreb (2019).

Iz teksta: Slika, slike, slika
”Kroz prizmu ovog oblika djelovanja u umjetnosti može se sagledati i aktualna umjetnička praksa Dine Zrneca koji kroz različite medije i postupke fokusira, propituje i re/kreira problem slike danas na marginama njene sveopće globalne dominacije. Konceptualizirajući novu situaciju slike koja je ograničena određenom umjetnikovom namjerom, Zrnec otvara prostor „arhive slika“ i otkriva skriveno djelovanja vizualne memorije kako u kolektivnom imaginariju tako i u individualnoj imaginaciji.” (Sonja Briski Uzelac)

Publikacija i izložba: Dino Zrnec
Tekst: Sonja Briski Uzelac
Prijevod teksta: Tihana Bertek
Dizajn: Niko Mihaljević
Fotografije: Dino Zrnec
C (copyright) Dino Zrnec, Sonja Briski Uzelac
Produkcija: CIMO - Centar za istraživanje mode i odijevanja, Zagreb
Kustosi: Tonči Vladislavić, Lea Vene, Ivana Čuljak

O autoru:
Dino Zrnec (Zagreb, 1983.) završio je akademiju likovne umjetnosti u Zagrebu. Studijski je boravio na Akademiju likovih umjetnosti u Beču i na VSUP u Pragu. Izlaže u Hrvatskoj i inozemstvu: Galerija Vin Vin, Beč; Muzej suvremene umjesnosti, Zagreb; Institut za suvremene umjetnost, Zagreb, Künstlerhaus Graz; project space Ve.sch, Beč; Kunstverein, Beč; Apoteka - prostor za suvremenu umjetnost, Vodnjan; Galerija Krinzinger, Beč. Živi i radi u Zagrebu i Beču.
Kontakt: cimo.info.hr@gmail.com

***
The exhibition zrenez zernez zernetz by visual artist Dino Zrnec opens on Friday, October 18, at 7PM at the Nikola Tesla Technical Museum.
zrenez zernez zernetz is the first exhibition as part of the BoSA project. It has been organized in collaboration with Regeneracija Zabok, a manufacturer of tufted carpets.

The exhibition is part of the project BoSA – Briefing on Soft Art led by CIMO – Center for Research of Fashion and Clothing. With this project and exhibition program, CIMO is focusing on contemporary art practices, aiming to reevaluate the concept of softness (traditionally associated with textile industry). The exhibition program is going to present several different artistic positions in order to contextualize this term in the field of so-called textile arts and, at the same time, expand the term to the broader field of visual arts and contemporary artistic practices.

The exhibition can be visited until Friday, November 15, during the museum opening hours.
Tuesday – Friday: 9AM – 5PM
Saturday and Sunday: 9AM – 1PM
Closed on Mondays and public holidays.
The program is supported by the Ministry of Culture of the Republic of Croatia and the City Office for Culture – the City of Zagreb (2019.)
 
From the text: An Image of an Image of an Image
“Through this prism, we can approach the current artistic practice of Dino Zrnec, who uses different media and processes to focus, examine and re/create the issue of the image today on the margins of its total global domination. Conceptualizing the new situation of the image which is bounded by the artist's specific intention, Zrnec opens up the space of ‘the archive of images’, revealing the hidden functioning of visual memory both in the collective imaginary and individual imagination.” (Sonja Briski Uzelac)

Publication and exhibition: Dino Zrnec
Text: Sonja Briski Uzelac
Translation: Tihana Bertek
Design: Niko Mihaljević
Photographs: Dino Zrnec
C (copyright) Dino Zrnec, Sonja Briski Uzelac
Production: CIMO – Center for Research of Fashion and Clothing
Curators: Tonči Vladislavić, Lea Vene, Ivana Čuljak
 
About the author:
Dino Zrnec (*1983) born in Zagreb, Croatia, lives and works in Vienna and Zagreb. He studied painting at the Academy of Fine Arts in Zagreb, Academy of Fine Arts in Vienna, as well as VSUP Prague. His exhibitions include: Vin Vin Gallery in Vienna, Museum of Contemporary Art Zagreb, Institute for Contemporary art Zagreb, Künstlerhaus Graz project space, Ve.sch Kunstverein, Vienna, Apoteka space, Vodnjan, Krinzinger gallery, Vienna.
E-mail: cimo.info.hr@gmail.com
Fotografije izložbe