Izložba
od 30.03.2023
do 01.04.2023

Izložba Boja u slici i obilježavanje međunarodnog dana boja

mjesto održavanja Tehnički muzej Nikola Tesla
datum početka/završetka od 30.03.2023 do 01.04.2023

Hrvatska udruga za boje, HUBO (Croatian Colour Society, CroCoS), u suorganizaciji sa Sveučilištem u Zagrebu: Tekstilno – tehnološkim fakultetom, Grafičkim fakultetom, Arhitektonskim fakultetom i Akademijom likovnih umjetnosti, prigodnom izložbom „Boja u slici“, u Tehničkom muzeju Nikola Tesla obilježava Međunarodni dan boja MDB 2023 (International Colour Day).

Otvorenje izložbe je u četvrtak, 30. ožujka 2023., u 10:00 sati, a izložba ostaje otvorena do 1. travnja 2023.

Pozivamo Vas da svojom nazočnošću, pridonesete uspješnoj realizaciji programa.

Dođite i zajedno s nama uronite u čaroban svijet boja!


Povodom obilježavanja Međunarodnog dana boja 2023. u Tehničkom muzeju Nikola Tesla, održati će se i dvije radionice: „Radionica bojadisanja tekstila prirodnim biljnim bojilima” i „Radionica izrade slike od vune – MLIJEČNA STAZA“.

Radionica bojadisanja tekstila prirodnim biljnim bojilima, 30. i 31. ožujka od 12 do 15 sati održati će se u organizaciji Hrvatske udruge za boje i Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta.
Sudionici radionice će se upoznati sa svim fazama bojadisanja tekstila prirodnim biljnim bojilima, od ekstrakcije bojila, izbora i predobrade tekstilnih materijala do samog procesa bojadisanja. Na radionici će biti prikazani osnovni principi korištenja prirodnih biljnih bojila u kontekstu održivosti i kružnog gospodarstva. Prikazat će se prednosti i nedostaci korištenja prirodnih bojila i o čemu treba voditi računa da bi ovako obrađeni materijali mogli zadovoljiti „eko“ premisu. Istaknut će se važnost korištenja korova, biootpada i invazivnih biljaka u odabiru bojila te važnost zaštite biljnih staništa .
Mentorica: prof. dr. sc. Ana Sutlović
Voditelji radionice – studenti Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta: Iva Bagarić, Dorotea Belajec, Ivana Furunđija, Patricia Grgečić, Valentina Grozdanović, Lea Haramina, Franka Iskra, Ida Katja Kalebić, Ela Leko, Ante Osmak, Kristina Takou Kuitcheu.

Radionica izrade slike od vune “Mliječna staza”, održati će se 30. ožujka od 10 do 12 sati, u organizaciji udruge “OZANA”
U radionici izrade slike od vune sudjelovat će korisnici OZANE (osobe sa intelektualnim teškoćama) i učenici XV. gimnazije. Udruga „OZANA“ je udruga sa socijalno - humanitarnim ciljevima osnovana u svrhu poboljšanja kvalitete života osoba s invaliditetom i njihovih obitelji, sa sjedištem u Zagrebu. Korisnici (osobe sa intelektualnim teškoćama) svakodnevno su uključeni u poludnevni program unutar kojeg sudjeluju u umjetničko-terapeutskim, odgojno-obrazovnim i sportskim aktivnostima. Naša vizija su sretni i ispunjeni ljudi koji su razvili svoje potencijale, uključili se u zajednicu i korak po korak pronašli načine da se potvrde – kroz radne aktivnosti, samostalno funkcioniranje, učenje, sport i kreativno izražavanje.
Voditeljica: Branka Brčić-Crnković

Fotografije izložbe