Zbirka

Nafta

Naftna stapna sisaljka "Wuelfel"- površinski dio

Inventarni broj TMNT;0000545
Vrsta predmeta
Vrijeme nastanka 1959.
Mjesto nastanka
Tehnike industrijska izrada
Mjere -
Eksploatacija nafte dubinskom pumpom primjenjuje se kada slojna energija naftnoga ležišta toliko slabi da nafta nije više u mogućnosti da se diže do ušća bušotine i dalje do sabirne stanice. Dubinske pumpe u takvim slučajevima imaju zadatak da proizvedu određeni rad, tj. da stvaraju dodatnu energiju za dizanje nafte do površine zemlje i na taj način omoguće daljnju eksploataciju naftnoga ležišta.