Zbirka

Kemija

Grijalica za otopine W.E. Boecker

Inventarni broj TMNT;0005214
Vrsta predmeta
Vrijeme nastanka 1915.-1925.
Mjesto nastanka
Tehnike manufaktura
Mjere -
Cjelovita i funkcionalno ispravna laboratorijska grijalica za otopine na alkohol koja se do nedavno upotrebljavala. Dio drvenog kućišta ima mali pretinac za pohranu, a na suprotnom kraju kućišta pričvršćena je ručica s polugom koja na drugoj strani ima stakleno tijelo grijalice. Grijalica oblika male bočice ima ugrađen fitilj i stakleni poklopac, kako gorivo (alkohol) ne bi hlapio. Iznad grijalice je ugrađena ploča s mrežicom kao nosač (držač) grijanog predmeta. Darovatelj: Prirodoslovno-matematički fakultet, Botanički zavod, Zagreb