Zbirka

Telegrafija i telefonija

Kućna telefonska centrala "Siemens"

Inventarni broj TMNT;0003005
Vrsta predmeta
Vrijeme nastanka -
Mjesto nastanka
Tehnike industrijski serijski proizvod
Mjere -
Kućna telefonska centrala kombinacija je automatske i manualne telefonske centrale. Kućne telefonske linije spajane su ručno pomoću čepišta, a prema van centrala je bila priključena na automatsku telefonsku mrežu, gdje se željeni telefon birao pomoću brojčanika. Centrala je imala kapacitet 30 kućnih telefonskih linija. Kućište kućne telefonske centrale izrađeno je tako da se ona može postaviti na zid.