Zbirka

Geodezija

Meteorološki teodolit

Inventarni broj TMNT;0005655
Vrsta predmeta
Vrijeme nastanka -
Mjesto nastanka
Tehnike industrijska izrada
Mjere -
Meteorološki teodolit je vrsta teodolita za mjerenje kutova azimuta i nagiba pilot-balona pri utvrđivanju visinskoga vjetra. Kod optičkih teodolita kutovi se očitavaju ili automatski zapisuju na magnetnu traku u jednakim vremenskim razmacima. Darovatelj: Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Zagreb