Zbirka

Geodezija

Kurvimetar Freiberger Prazisions Mechanik

Inventarni broj TMNT;0006188
Vrsta predmeta
Vrijeme nastanka -
Mjesto nastanka
Tehnike industrijska izrada
Mjere -
Kurvimetar je sprava za mjerenje dužine krivulja (na crtežima i kartama). Predviđen je za mjerenje dužina na kartama u mjerilu: 1:200000, 1:100000, 1:50000, 1:300000, 1:40000, 1:25000. Darovatelj: Petrokemija d.d., P.C. Proizvodnja glina, Kutina