Zbirka

Telegrafija i telefonija

Induktorski telefon RK

Inventarni broj TMNT;0001500
Vrsta predmeta
Vrijeme nastanka -
Mjesto nastanka
Tehnike industrijska izrada
Mjere -
Induktorski telefonski aparat domaće proizvodnje "RK" (Rade Končar) s oznakom tipa Tn 01. Induktorski aparati po principu rada i konstrukciji prethode telefonskim aparatima u automatskom telefonskom prometu u kojem su telefonski aparati (pretplatnici) povezani u sustav automatske telefonske centrale gdje svatko ima svoj pretplatnički broj i može pozvati i uspostaviti govornu vezu sa svakim od pretplatnika. Induktorski telefon nema mogućnost biranja bilo kojeg pretplatnika automatski jer nije spojen na ATC i nema birača s brojčanikom. Spojen je žičanom linijom, a linijski poziv šalje induktorski - ručnim okretanjem ručice induktora generira se pozivna struja koja aktivira signalno zvonce na centrali, a željenu vezu uspostavlja manipulant prespajanjem čepišta (ako se radi a centrali s čepištima). To su centrale manjega kapaciteta s nekoliko sudionika. Darovatelj: Elektrotehnički fakultet, Zagreb