Zbirka

Telegrafija i telefonija

Induktorski telefon Iskra ITV 1

Inventarni broj TMNT;0001497
Vrsta predmeta
Vrijeme nastanka 1935.-1945.
Mjesto nastanka
Tehnike industrijska izrada
Mjere -
Telefonski aparat induktorskog tipa s oznakom: ITV 1. Korišten je kao odzivni aparat. Upute o načinu spajanja i shema nalaze se na papirnatoj naljepnici unutar aparata. Aparat nema brojčanik. Induktorski aparat prethodi telefonskim aparatima u automatskom telefonskom prometu u kojem se govorna veza uspostavlja preko automatske telefonske centrale. Govorna se veza uspostavlja žičanim putem nakon slanja linijskoga poziva induktorom. Pozivna struja aktivira relej s kotvom u sugovornikovu aparatu koja aktivira zvonce. Podizanjem mikrotelefonske kombinacije uspostavlja se govorna veza. Aparat je upotrebljavan na Radio Zagrebu. Darovatelj: Radio Zagreb, Zagreb