Zbirka

Mišićna energija, energija Sunca, vode i vjetra

Vodna turbina "Girard"

Inventarni broj TMNT;0000013
Vrsta predmeta
Vrijeme nastanka 1865.-1875.
Mjesto nastanka
Tehnike industrijska izrada
Mjere - 344 x 217 x 379 cm | 13000 kg
Turbina je bila u upotrebi u Tvornici papira Rijeka, gdje je montirana oko 1870., a radila je do 1967. Tehničke karakteristike: – visinska razlika gornje i donje razine vode: 12,5 m – protočna količina vode: 2500 l/s – maksimalni broj okretaja: 200 o/min – efektivna snaga: 235 kW (320 KS) pri 100 o/min. Vodne turbine razvijaju se u 19. stoljeću preinakom vodnih kola: upotrebom novih materijala (čelika umjesto drva), boljim oblikovanjem lopatica i usmjeravanjem mlaza vode nastaju vodna kola veće iskoristivosti, odnosno iz njih dobivamo više snage nego dotada. Girardova turbina morala je raditi sa stalnim tlakom, što znači da je razina vode iznad nje morala biti stalno jednaka. Zanimljivost je da su turbine ovoga tipa upotrijebljene 1896. kao prve turbine za pokretanje generatora Edward Dean Adams elektrane na slapovima Niagare, prve elektrane za proizvodnju izmjenične struje – 10 takvih turbina pokretalo je 10 generatora. Između 1910. i 1913. zamijenjene su Francisovim turbinama. Darovatelj: Tvornica papira Rijeka, Rijeka, Hrvatska, 1970. Oko 1870. turbina je montirana u tvornici papira u Rijeci gdje je radila do 1967.Darovatelj: Tvornica papira Rijeka, Rijeka