Zbirka

Rudarska tehnika

Jamski kompas

Inventarni broj TMNT;0006180
Vrsta predmeta
Vrijeme nastanka -
Mjesto nastanka
Tehnike industrijska izrada
Mjere - 24 x 15 x 12 cm | 0,5 kg
Kompas je od davnina služio za mjerenje orijentacije u rudnicima te je rudarski ili viseći kompas jedan od najstarijih instrumenata koji se upotrebljava za rudarska mjerenja. Za određivanje orijentacije iz magnetskih mjerenja u rudarstvu se i danas upotrebljava rudarski ili viseći kompas, koji je u biti ostao nepromijenjen. Svi dijelovi magnetskih uređaja i pribora koji se s njima upotrebljavaju moraju biti izrađeni iz nemagnetičnog materijala (mjed, aluminij, drvo, plastična masa i sl.). Mjesta mjerenja treba što je moguće više udaljiti od izvora jake istosmjerne struje i željeznih predmeta. Mjerenje magnetskog azimuta visećim kompasom brzo je i jednostavno. Nakon što se viseći kompas postavi na zategnuti konopac između dvije stabilizirane točke, oslobodi se magnetska igla i postavi na ležaj. Igla se oko ležaja sama okreće do mjesta koje pokazuje magnetski sjever, a na skali se izravno očita smjer magnetskog pola u odnosu na smjer postavljene stranice. Čita se na oba dijela skale i računa aritmetička sredina. Ako u jami nema magnetskih smetnji ni magnetičnih predmeta, mjerna nesigurnost određivanja magnetskog azimuta iznosi oko 0,5°. Stoga kad je dovoljna manja preciznost, a mjerenja treba izvesti brzo, i danas je opravdana primjena visećega kompasa. Na kompasu je oznaka tvrtke Freiberger Prazisions Mechanik, ispod koje piše broj 34232 i pored njega broj 14/1555. Darovatelj: Petrokemija d.d., P.C. Proizvodnja glina, Kutina