Zbirka

Računska tehnika

Računski stroj Facit, C1 - 19

Inventarni broj TMNT;0002675
Vrsta predmeta
Vrijeme nastanka -
Mjesto nastanka
Tehnike industrijska izrada
Mjere - 45 x 23 x 17 cm | 5 kg
Facit C1 - 19 je valjkasta množilica na ručni pogon. Na valjak se tipkovnicom nanese množenik koji se vidi u donjem prozorčiću. Množitelj se nanosi okretanjem ručke na desnoj strani kućišta u kombinaciji s dvjema tipkama koje pomiču kolica lijevo ili desno da bi se dobile različite dekadske vrijednosti. Njega je moguće vidjeti u gornjem desnom prozorčiću, a umnožak u lijevom. Kapacitet množilice je 10x10x19 mjesta. Darovatelj: prof. dr. sc. Božidar Kanajet, Zagreb