Instrumenti i učila

Vrsta zbirke: tehnička
Voditelj: Renato Filipin
Vrsta građe: instrumenti za mjerenje fizikalnih veličina, učila za prikaz fizikalnih veličina
Teritorij: međunarodno porijeklo građe
Razdoblje: 19. i 20. st.
Materijal: drvo, guma, keramika, koža, metal, papir, plastika, staklo, tekstil

Zbirka sadržava predmete iz područja mehanike, optike, akustike, kemije, elektrotehnike i drugih znanstvenih disciplina, a podijeljena je u dvije osnovne cjeline: instrumente i učila. Najstarije i najvrednije predmete Muzeju je donirao Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu, a nabavili su ih profesor Vinko Dvoržak i njegovi nasljednici potkraj 19. i početkom 20. stoljeća. Najveći dio instrumenata mjerni su instrumenti, a cjelina učila znatno je obogaćena 1987. darovnicom IV. gimnazije iz Zagreba te sadržava više desetaka vrlo zanimljivih predmeta.

Mjerni instrumenti većinom su upotrebljavani u laboratorijima i industriji te za osobne potrebe, a učila u školama i na fakultetima.

Od zanimljivijih predmeta mogu se izdvojiti barometar po Goldschmidu (TMNT 2696) i torzioni galvanometar (TMNT 2561).