Obrti

Vrsta zbirke: tehnička
Voditelj: Krešimir Bašić
Vrsta građe: stolarski alati: blanje, pile, svrdla; urarski alati; užarski alati
Teritorij: domaće i međunarodno porijeklo građe
Razdoblje: 20. st.
Materijal: metal, plastika

Zbirka čuva važan dio tehničke kulturne baštine vezane uz vještine poznate stotinama, pa i tisućama godina koje su se prenosile neposrednom poukom majstora u radionici. Danas kada izumire velik broj tradicionalnih obrta, alati kao i predmeti izrađeni takvim praksama postaju jedinim materijalnim svjedočanstvima njihova postojanja. 

Zbirka sadržava predmete koje su rabili obrtnici, i to stolarske, užarske i urarske alate, a ta oruđa prikupljena su otkupom ili darovanjem od nasljednika korisnika alata. Riječ je o alatima koji su najvećim dijelom zasnovani na jednostavnim izumima koji su svojedobno bili revolucionarni, a malo su se promijenili tijekom stoljećâ. 

Karakteristične za stolarske alate jesu raznovrsne blanje, različitih veličina i oblika. Kod užarskog alata najvažnije su naprave za izradu užadi, tzv. kširovi. 

Urarske alate možemo podijeliti na dvije skupine: osnovne alate (izbijače, izvijače, pincete, kliješta, čekić, škripac, turpije itd.) i specijalni urarski alat (kliješta za kazaljke, šestar za ravnanje zupčanika, vage za ispitivanje ravnoteže, aparat za demagnetiziranje itd.).