Telegrafija i telefonija

Vrsta zbirke: tehnička
Voditelj: Goran Rajič
Vrsta građe: telegrafi, teleprinteri, telefoni
Teritorij: domaće i međunarodno porijeklo građe
Razdoblje: 19. i 20. st.
Materijal: metal, drvo, staklo, plastika, papir, guma, tekstil

Zbirka sadržava telegrafe i telefone te pojedine elemente tih uređaja. U zbirci veći dio čini telefonija: telefonski aparati i telefonske centrale te elementi telefonskih centrala i telefonskih aparata. Telegrafija je zastupljena telegrafskim uređajima i teleprinterima. Telegrafski uređaji u zbirci uređaji su koji su se najčešće upotrebljavali na željeznici ili u poštanskim uredima, a teleprinterski uređaji većim su dijelom donacije poduzeća s područja Hrvatske.