Izjave o (ne) postojanju sukoba interesa

 

Popis gospodarskih subjekata s kojima je TMNT u sukobu interesa, 2019.

Izjave o sukobu interesa (ravnateljica i članovi UV) za 2019.

Izjava o nepostojanju sukoba interesa (ravnateljica, 2019.)

Sukladno članku 80. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) naručitelj Tehnički muzej Nikola Tesla, Savska cesta 18, Zagreb, OIB 37198918530 objavljuje da ne postoje gospodarski subjekti (ponuditelj, član zajednice i podugovaratelj) s kojima je predstavnik Naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi u sukobu interesa u vezi s postupkom javne nabave za 2018. godinu.

Izjava o postojanju / nepostojanju sukoba interesa u smislu članka 76. i 80. Zakona o javnoj nabavi (ravnateljica i članovi UV) za 2018.

Izjava o nepostojanju sukoba interesa (ravnateljica) za 2018.