POZIVI NA NADMETANJE

 

2023.

27.7.2023. Odluka o odabiru ponude - postupak javne nabave Usluge tiskanja kataloga, pozivnica, plakata, CPV  79810000-5

- Odluka o odabiru

- Zapisnik o otvaranju ponuda

- Zapisnik o pregledu i  ocjeni ponuda

 

3.7.2023.: Poziv na nadmetanje – Predmet nabave: Usluge tiskanja kataloga, pozivnica, plakata, CPV  79810000-5

Poziv - dokumentacija za nadmetanje

Prilog 1 - ponudbeni list

Prilog 2 - troškovnik

- Dopuna specifikacija (objavljeno 14.7.2023.)

- Dopuna specifikacija (predmeti 15. i 16. - presavijanje deplijana-letka) (objavljeno 14.7.2023.)

- Dopuna specifikacija (predmeti 3 i 4) (objavljeno 20.7.2023.)

 

26.1.2023. Odluka o odabiru ponude - postupak javne nabave Rekonstrukcija plinske kotlovnice CPV 45333000

- Odluka o odabiru

- Zapisnik o otvaranju ponuda

- Zapisnik o pregledu i  ocjeni ponuda

 

Izmjena i dopuna Dokumentacije za nadmetanje u postupku javne nabave Rekonstrukcija plinske kotlovnice CPV 45333000 (datum objave 10. siječnja 2023.)

 

2022.

Poziv za nadmetanje - predmet nabave: rekonstrukcija plinske kotlovnice (objavljeno 29.prosinca 2022.)

Poziv / dokumentacija za nadmetanje

Prilozi 1: ponudbeni list, izjave...

Prilog 2: troškovnik

 

2021.

24.5.2021. Odluka o odabiru ponude - poziv za nadmetanje Urban M_nabava opreme (objavljeno 7.6.2021.)

13.5.2021. Odluka o odabiru ponude - poziv za nadmetanje Urban M_provedba radionica u Hub-u-Sustainable Development

12.5.2021.  Odluka o odabiru ponude - poziv za nadmetanje Urban M_provedba radionica u Hub-u-Makers-STEM-STEAM (objavljeno 13.5.2021.)

 

30.4.2021. Poziv na nadmetanje – Predmet nabave: oprema potrebna za organizaciju i provedbu radionica u prostorima Tehničkog muzeja Nikola Tesla prema planu aktivnosti pilot projekta „Makers' Community Hub, Zagreb“, a u okviru projekta „Urban M – urban manufacturing stimulating innovation through collaborative maker spaces“ i programu radionica

Poziv na dostavu ponude_Urban M_nabava opreme

I._Opis posla_Urban M_nabava opreme

II_Troškovnik_Urban M_nabava opreme

III. Specifikacija_Urban M_nabava opreme

 

30.4.2021. Obavijest o poništenju natječaja – Predmet nabave: oprema potrebna za organizaciju i provedbu radionica u prostorima Tehničkog muzeja Nikola Tesla prema planu aktivnosti pilot projekta „Makers' Community Hub, Zagreb“, a u okviru projekta „Urban M – urban manufacturing stimulating innovation through collaborative maker spaces“ i programu radionica

Obavijest o poništenju natječaja

 

27.4.2021. Poziv na nadmetanje – Predmet nabave: priprema, organiziranje i provedba radionica održivog razvoja i pripreme projekata  u prostorima Tehničkog muzeja Nikola Tesla, prema planu aktivnosti pilot projekta „Makers' Community Hub, Zagreb“, a u okviru projekta „Urban M – Urban Manufacturing Stimulating Innovation Through Collaborative Maker Spaces“

Poziv na dostavu ponude - ISPRAVAK

 

23.4.2021. Poziv na nadmetanje – Predmet nabave: priprema, organiziranje i provedba radionica održivog razvoja i pripreme projekata  u prostorima Tehničkog muzeja Nikola Tesla, prema planu aktivnosti pilot projekta „Makers' Community Hub, Zagreb“, a u okviru projekta „Urban M – Urban Manufacturing Stimulating Innovation Through Collaborative Maker Spaces“

Poziv na dostavu ponude Urban M_provedba radionica u Hub-u-Sustainable Development

I. Opis posla Urban M_provedba radionica u Hub-u-Sustainable Development

II. Minimalni stručni uvjeti Urban M_provedba radionica u Hub-u-Sustainable Development

III. Troškovnik Urban M Urban M_provedba radionica u Hub-u-Sustainable Development

 

23.4.2021. Poziv na nadmetanje – Predmet nabave: usluga pripreme, organiziranja i provedbe STEM/STEAM radionica u prostorima Tehničkog muzeja Nikola Tesla, prema planu aktivnosti pilot projekta „Makers' Community Hub, Zagreb“, a u okviru projekta „Urban M – Urban Manufacturing Stimulating Innovation Through Collaborative Maker Spaces“

Poziv na dostavu ponude Urban M_provedba radionica u Hub-u-Makers-STEM-STEAM

I. Opis posla_Urban M_provedba radionica u Hub-u-Makers-STEM-STEAM

II. Minimalni stručni i tehnički uvjeti_Urban M_provedba radionica u Hub-u-Makers-STEM-STEAM

III. Troškovnik_Urban M_provedba radionica u Hub-u-Makers-STEM-STEAM

 

23.4.2021. Poziv na nadmetanje – Predmet nabave: oprema potrebna za organizaciju i provedbu radionica u prostorima Tehničkog muzeja Nikola Tesla prema planu aktivnosti pilot projekta „Makers' Community Hub, Zagreb“, a u okviru projekta „Urban M – urban manufacturing stimulating innovation through collaborative maker spaces“ i programu radionica 

Poziv na dostavu ponude_Urban M_nabava opreme

I._Opis posla_Urban M_nabava opreme

II_Troškovnik_Urban M_nabava opreme

III. Specifikacija_Urban M_nabava opreme

 

 

*******************************************************************************************************************

3.4.2013. Predmet nabave: Opskrba električnom energijom

Objava u EOJN

 

18.2.2013. - Zakup prostora za postavljanje samouslužnih aparata

Poziv na nadmetanje

 

22.8.2012. - Restauriranje i konzerviranje elemenata prijenosa snage položenog stapnog parnog stroja iz 1908, TM 21/2 i istosmjernog generatora Siemens – Halske, TM 22

Objava u EOJN

 

25.11.2011. - Sanacija kosog krova dvorišne zgrade u Savskoj cesti 16
- rok za dostavu ponuda: 12.12.2011. do 12.00 sati

Poziv na nadmetanje

Dokumentacija za nadmetanje

ADE STUDIO 1 za EOJN

ADE STUDIO 2 za EOJN

 

1.9.2011. - Konzerviranje-restauriranje horizontalnog jednocilindričnog dvoradnog parnog stroja TM2171
- rok za dostavu ponuda: 27.09.2011 do 12.00 sati

Objava u EOJN

Poziv na nadmetanje

 

3.11.2010. - Rekonstrukcija instalacija rasvjete dvorane
- rok za dostavu ponuda: 01.12.2010. do 12.30 sati

Objava u EOJN

Poziv na nadmetanje

 

3.11.2010. - Sanacija pročelja i uređenje kioska (građevinski i obrtnički radovi)
- rok za dostavu ponuda: 01.12.2010. do 11.00 sati

Objava u EOJN

Poziv na nadmetanje

 

1.7.2010. - Konzerviranje-restauriranje parnog stapnog kompresora ingersoll - Rand TM 36/1-3
- rok za dostavu ponuda: 06.07.2010. do 12.00 sati

Objava u EOJN

Poziv na nadmetanje

 

1.7.2010. - Konzerviranje-restauriranje brodskog parnog stroja TM25
- rok za dostavu ponuda: 06.07.2010. do 12.00 sati

Objava u EOJN

Poziv na nadmetanje