Registar sklopljenih ugovora

 

30.1.2012. - Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihova izvršenja
Prema zaključku Vlade Republike Hrvatske od 17. ožujka 2011. (objavljeno u NN 32/2011 dana 18. ožujka 2011.), Tehnički muzej dužan je na svojim WEB stranicama objaviti podatke iz obrasca o Pregledu sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihova izvršenja. Slijedom toga podaci su dostupni na poveznici.

Pregled sklopljenih ugovora

 

21.4.2011. - Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja
Prema zaključku Vlade Republike Hrvatske od 17. ožujka 2011. (objavljeno u NN 32/2011 dana 18. ožujka 2011.), Tehnički muzej dužan je na svojim WEB stranicama objaviti podatke iz obrasca o Pregledu sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihova izvršenja. Slijedom toga podaci su dostupni a poveznici.

Pregled sklopljenih ugovora