Sukladno članku 80. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) naručitelj Tehnički muzej Nikola Tesla, Savska cesta 18, Zagreb, OIB 37198918530, objavljuje da ne postoje gospodarski subjekti (ponuditelj, član zajednice i podugovaratelj) s kojima je predstavnik Naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi u sukobu interesa u vezi s postupkom javne nabave.

 

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga (2019.)

Odluka o izboru ponude_konzervatorski elaborat

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga (2017.)